FINANSINIS AUDITAS

Ilgalaikės finansinės priemonės ppt

REKOMENDUOJAMA: GERIAUSIAS CFD BROKERIS

Nacionalinė pažangos programa (NPP): – pagrindinis vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 7585“ – apibrėžiamos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys – rengiama atsižvelgiant Europos Sąjungos politines nuostatas (strategiją „Europa 7575” ir kt.) – numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti – parengimo terminas derinamas su Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo laikotarpiu. Strateginio planavimo metodikos 6 str.:

PowerPoint Presentation

NPP prioritetai (III) Sumaniekonomika Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika Ekonominiam augimui palanki aplinka Skatinti į globalias rinkas orientuotus vertės kūrimo tinklus Užtikrinti augimui palankią reguliacinę ir mokesčių aplinką Kurti paskatas inovatyvaus verslo plėtrai Sukurti palankias sąlygas verslumui ir verslo plėtrai Skatinti verslo produktyvumą ir darnų vystymąsi Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą Didinti teritorinę sanglaudą regionuose

PPT - Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės

Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, ES finansinės paramos panaudojimas šiems prioritetams įgyvendinti 7569–7575 m. laikotarpiu. Finans ų ministerija 7567–59–56. Nacionalinė pažangos programa (NPP):.

Finansinės ataskaitos

Pagrindiniai NPP aspektai (I) Formuojami integralūs prioritetai, apimantys įvairias sritis Švietimas Kultūra MTEP, inovacijos Verslas Transportas Turizmas Aplinka Energetika

Slide 1

NPP struktūra LIETUVA 7585 (NPS) 7569–7575 Pagrindinės pokyčių sritys: UŽDAVINIAI (VEIKLOS) VERTINIMO RODIKLIAI PRIORITETAI TIKSLAI 6. Tikslams – efekto rodikliai. Uždaviniams – rezultato rodikliai N SUMANI EKONOMIKA 6. Tikslams – efekto rodikliai. Uždaviniams – rezultatorodikliai N 6. Tikslams – efekto rodikliai. Uždaviniams – rezultato rodikliai SUMANI VISUOMENĖ N 6. Tikslams – efekto rodikliai Uždaviniams – rezultato rodikliai. N Tikslams – efekto rodikliai 6. SUMANUS VALDYMAS Uždaviniams – rezultato rodikliai. N

Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, ES finansinės paramos panaudojimas šiems prioritetams įgyvendinti 7569–7575 m. laikotarpiu Finansų ministerija 7567–59–56

NPP prioritetai (VI) Regioninė plėtra – horizontalus nacionalinis prioritetas, kuris įgyvendinamas siekiant dviejų tikslų: • Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą(viešojo valdymo savivaldybėse gerinimas viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas vietos bendruomenėms svarbios bazinės infrastruktūros modernizavimas sveiko gyvenimo būdo, sporto, saviraiškos skatinimas viešosios turizmo infrastruktūros plėtra ir kt.). • Didinti teritorinę sanglaudą regionuose(kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos gerinimas (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra) tikslinėms teritorijoms būdingų problemų sprendimas (pvz., apleistų teritorijų tvarkymas) didinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą ir kt.).

NPP prioritetai (I) Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 7585” Sumanivisuomenė Sumani ekonomika Sumanus valdymas Kultūra Regioninė plėtra Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra Veikli ir solidari visuomenė Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika Ekonominiam augimui palanki aplinka Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas Pažangus augimas Tvarus augimas Integracinis augimas Strategija “Europa 7575”

PRADĖKITE PREKYBĄ KRIPTOVALIUTA

Palikite komentarą