Atsargų apskaita

Atsargos prekybos apskaitos formulėje

REKOMENDUOJAMA: GERIAUSIAS CFD BROKERIS

Atsargų pasigaminimo savikainai skaičiuoti dažniausiai taikomi šie būdai: 6)likusių išlaidų 7)vertinis (proporcingai pardavimo kainoms 8)koeficientinis 9) normatyvinis.

.Sąnaudos, jų skirstymas ir priskyrimas

Kai gaminama vienu metu daugiau gaminių negu vienas ir išlaidas kiekvienam gaminiui negalima nustatyti atskirai, jos turi būti tinkamai paskirstomos. Įmonės ,,kuriose vyksta perdirbimo procesas, turi teisingai vesti gamybos išlaidų, pagamintos ir parduotos produkcijos savikainos apskaitą. Apskaičiuojan įmonės pagamintos per laikotarpį produkcijos savikainą, reikia atsižvelgti į gatavos produkcijos likutį laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, bei per tą laikotarpį patirtas iš. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte

Apskaita – – žinios studentams ir moksleiviams

7. Atsargų įkainojimo metodai turi būti parenkami atsižvelgiant į t.ų atsargų realų judėjimą įmonėje bei ekonominę tokią įkainojimo prasmę: FIFO metodas tiksliau atspindi atsargų sumą balanse, o LIFO leidžia teisingiau apskaičiuoti įmonės veiklos rezultatus. Apskaitant atsargas, galima taikyti svertinio vidurkio ar konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdus. Tokiu būdu gaunama visapusiškesne ifnformacija, apibūdinanti atsargų judėjimą įmonėje.

Kiekviena prikimo operacija fiksuojama sąskaitojec 769 “Pirktos prekės skirtos perparduoti”. Kiekvienas atvejis 6555 sąskaitoje “Parduotų prekių savikaina”. Įsigijus prekę atliekama tokia sąskaitos korespondencija.

Šioje formulėje vertė mažmeninėmis kainomis yra ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėtų parduoti prekių ir per ataskaitinį laikotarpį pirktų prekių vertė jas įkainojus mažmeninėmis kainomis ir atskaičius per ataskaitinį laikotarpį pirktų prekių vertė įsigijimo savikaina. Šia pelno norma sumažinus atsargų likutį įvertintą mažmenine kaina yra nustatoma atsargų likučio įsigijimo savikaina.

Pardavėjas: Pirkėjas:
AB „Klevas” UAB „Ąžuolas”
Žalgirio g. 75, Vilnius Kalvarijų
Įm. Kodas 678956789 Įm. Kodas666777888

Pardavėjas Pirkėjas
UAB„ ĄŽUOLAS” UAB„CENTRAS”
Kalvarijų g 87 Mokyklos g 75
Įm. Kodas 666777888 Įm. Kodas958686766

Likusioms jūsų investuotoms lėšoms turi būti gerai diversifikuotos, ilgalaikės investicijos, o pageidautina - sudėtinės palūkanos. Vis dėlto kartais atliekant rankų skaičiavimus jūsų inventoriaus poreikiams, galite geriau jaustis kintamųjų ir jų sąveikos, nei tiesiog prijungti numerius į programinę įrangą.

Šis būdas rodo faktišką parduotų prekių savikainą ir realų pelną. Konkrečių kainų metodas taikomas tose įmonėse, kurios prekiauja retomis ir brangiomis prekėmis, pavyzdžiui, nekilnojamu turtu automobiliais, brangiais juvelyriniais dirbiniais, baldais. Taikant šį metodą, reikia tiksliai žinoti už kokią sumą pirkta kiekviena, esanti sandėlyje prekė. Šis metodas reikalauja didelių darbo sąnaudų. Jį sunkiau taikyti, kai atsargose lieka daugybė nebrangių prekių, pirktų įvairiausiu laiku ir įvairiomis kainomis. Vieną kartą šį metodą reikia ttaikyti nuolat, kad būtų įmanoma palyginti pajamas ir sąnaudas.

Tos įmonės, kurios iš žaliavų, medžiagų , komplektavimo detalių, produkciją pasigamina savo jėgomis, jos atsargas (pagamintą produkciją) įvertina pasigaminimo savikaina . su visomis išlaidomis, kuių atsiranda produkciją pagaminus, o norint teisingai tvarkyti gamybos išlaidų apskaitą, reikia žinoti gamybos išlaidų sudėtį.

PRADĖKITE PREKYBĄ KRIPTOVALIUTA

Palikite komentarą